Sekretesspolicy

Företaget som samlar in uppgifterna är ParkVia.

ParkVia är förpliktigad att skydda din integritet. Detta dokument beskriver vår integritetspolicy.

ParkVia erbjuder en parkeringsbokningstjänst. De uppgifter vi samlar in används uteslutande för att underlätta tillhandahållet av denna tjänst.

Den typ av information som vi samlar in om dig innehåller:

Vi kommer aldrig att samla in känslig information om dig utan ditt uttryckliga medgivande. Den information vi har kommer att vara korrekt och up-to-date så långt det är möjligt. Vi sparar inte betalnings (kredit- eller betalkort) kortuppgifter. Sådana uppgifter tas endast vid tidpunkten för betalning och processen slutförs genom SSL-kryptering. Vi använder Google Analytics för att samla in information om hur du använder vår hemsida, vilket hjälper oss att förbättra den. Google Analytics använder cookies för att göra detta, men alla insamlade uppgifter är anonyma. Googles sekretesspolicy kan hittas påhttps://www.google.com/sekretesspolicy/.

Vi använder programvara från en tredje part, som tillhandahålls av Provide Support LLC, för att erbjuda kundservice support via en online chatt. Informationen registreras anonymt av denna tredje part under den tid då en besökare besöker någon av våra webbsidor. Efter det sparas inte informationen och raderas därifrån. Dessa uppgifter inkluderar:

Chatt-innehållet sparas och lagras under en tidsperiod på en månad.

Informations Begäran

Du kan begära en kopia på de uppgifter vi har om dig via e-post privacy.policy@parkvia.com. Vi debiterar 6 £ för varje förfrågan. Betalningen skall göras innan informationen skickas.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga eller raderade, om du tror att vi inte har ett lagligt skäl för att behålla informationen, genom att skicka din begäran om detta via e-post till integritet .policy @ parkvia.com.

Det uppbärs ingen avgift för dessa förfrågningar.